Databeskyttelse

Indsamling og behandling af personoplysninger

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikler 13 og 14, at vi skal give en række oplysninger om vores indsamling og behandling af oplysninger om fysiske personer.

Denne pligt omfatter vores klienter og disses modparter samt alle andre fysiske personer, som vi kommer i kontakt med i forbindelse med vores bistand til en klient.

For at gøre oplysningerne kortfattede, tydelige og letforståelige, har vi udarbejdet tre redegørelser, der er målrettet bestemte grupper af registrerede personer;

1. Kunder (klik her)

2. Skyldnere i inkassosager (klik her)

3. Modparter og andre tredjemænd (klik her)

Redegørelserne giver information om:

• Hvad er det for nogen oplysninger, vi behandler, og hvor får vi dem fra?

• Hvad bruger vi oplysningerne til?

• Har vi lov til det?

• Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne?

• Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet

• Ret til indsigelse

• Mere information om den registreredes rettigheder

• Klage til Datatilsynet

Kredinor A/S, Lautruphøj 5, 2750 Ballerup, CVR nr. 80767013 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.

Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, fordi vi ikke foretager regelmæssig og systematisk overvågning af skyldnere i stort omfang, i databeskyttelsesforordningens forstand.

Mere information om den registreredes rettigheder

Man kan læse mere om registrerede personers rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som man finder på:  https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

Klage til Datatilsynet

Registrerede personer har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis den pågældende er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysningerne på. Man finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk.

 

Vil du vide mere om vores ydelser?

Venligst udfyld informationen i felterne nedenfor, vi vil i løbet af kort tid vende tilbage for en uforpligtende samtale.

Kontaktinfo

Telefon   +45 33 64 64 50

Åbningstider på telefon

Mandag - Torsdag kl. 09:00 - 16:00
Fredag kl. 9.00-15.00

e-mail   kredinor@kredinor.dk