Ofte stillede spørgsmål

Er du blevet kontaktet af Kredinor?

1. Hvem er Kredinor?

Kredinor er et af nordens største og ældste inkassobureauer, og hjælper virksomheder med rykkerprocedurer, inkasso, overvågning af ubetalte krav og køb af porteføljer. Vores kunder er virksomheder inden for brancherne energi, bank og finans, telecom, handel, service, parkering. Kredinor har kontorer i hele Norge samt i Sverige og Danmark.

Tilbage til toppen

2. Hvorfor har Kredinor ringet til mig?

Opringninger er et vigtigt led i den opfølgning vi gør for vores kunder. Ved at ringe opnår vi dialog også med dem som eventuelt ikke har overblik eller er informeret om sagen/kravet på forhånd. Ved at få et opkald fra os kan vi sammen finde den bedste løsning for den aktuelle sag eller krav.  

Tilbage til toppen

3. Hvorfor har jeg modtaget et brev fra Kredinor?

Det er fordi du har en sag registreret hos os i forbindelse med et krav fra en af vores kunder. Denne kunde har bedt Kredinor om at følge op på sagen. Brevet kan også dreje sig om ubetalte inkassoomkostninger hvis den oprindelige faktura blev betalt efter sagen blev sendt til inkasso.

Tilbage til toppen

Om inkasso

1. Hvad sker der hvis jeg ikke betaler?

Hvis inkassoopkrævningen ikke betales kan det ende med at sagen sendes til retten. Manglende betaling af inkassoopkævningen kan medføre øgede omkostninger og betalingsanmærkning.

Tilbage til toppen

2. Inkassoopkrævning

En inkassoopkrævning er det første step indenfor inkasso hvor det juridiske og omkostninger bliver tydligere for den som har modtaget et krav der ikke er betalt. Inkassoopkrævningen sendes skriftligt med mindst 10 dages betalingsfrist. Brevet informerer om den oprindelige faktura som er sendt, og indeholder information om de konsekvenser der kan være hvis sagen fortsat ikke betales.

Tilbage til toppen

3. Inkassovarsel

Et inkassovarsel er et skriftlig varsel som sendes pr. post før inkasso iværksættes. Inkassovarslet skal altid have mindst 10 dages betalingsfrist. Et inkassovarsel kan være første påmindelse efter forfald på oprindelig faktura fordi rykning eller betalingspåmindelse ikke er et krav ifølge inkassoloven. Inkassovarslet kan sendes af Kredinor eller vores kunder. Betaling efter forfald på inkassovarslet kan medføre øgede omkostninger.

Tilbage til toppen

4. Rykker

Mange virksomheder sender rykkere og betalingspåmindelser til deres kunder, når de ikke har modtaget betaling til aftalt tid. Dette er et brev som bliver sendt før sagen overgår til inkasso. Det er vigtigt at huske på at virksomhederne ikke er forpligtet til at sende rykker- eller betalingspåmindelse før de sender et varsel om inkasso.

Tilbage til toppen

5. Hvad er inkasso?

Inkasso er kort fortalt opfølgning på ubetalte fakturaer efter betalingsfristen er udløbet. En virksomhed som ikke får betaling inden betalingsfristen fra kundens side kan kontakte et inkassobureau for at få hjælp til opfølgningen af ubetalte regninger. Et inkassobureau skal have tilladelse fra Rigspolitiet for at få lov til at drive inkassovirksomhed, og må følge strenge regler gennem bl.a. inkassoloven.

Tilbage til toppen

Om renter, rykkergebyr, inkassosalær og betalingsanmærkninger

1. Tjek dine egne kreditoplysninger

Der er forskellige kreditselskaber som har autorisation fra Datatilsynet til at drive kreditoplysning. Du kan selv tjekke dine kreditoplysninger ved at kontakte disse.

Tilbage til toppen

2. Hvornår slettes en betalingsanmærkning?

En betalingsanmærkning slettes med det samme når kreditoplysningsbureauet får en melding om at sagen er afsluttet/betalt.

Tilbage til toppen

3. Hvad er et inkassosalær?

Inkassosalær er en af udgifterne ved at betale for sent. Størrelsen på inkassosalærene fastsættes af Justitsministeriet og følger tabeller der er baseret på størrelsen af det ubetalte beløb. Ved betaling efter forfald på inkassovarslet kan der påløbe inkassosalærer.

Tilbage til toppen

4. Hvad er renter?

Renter er en procentvis sats af det oprindelige krav som løber fra første dag kreditor kan forvente betaling. Det er almindeligt med standard forsinkelsesrente, men rentesatsen kan variere alt efter hvilken tjeneste og aftale man har indgået.

Tilbage til toppen