Værdigrundlag og strategi

Kredinor er et af nordens største inkassobureauer – med flest inkassosager. Vi bidrager til gode betalingsvaner og sunde økonomiske forhold i forretningslivet. Vores værdigrundlag er specielt vigtigt når vi har kontakt med vores kunder som har udestående krav hos deres kunder. Vores vision, værdier, kundeløfter og etiske principper er grundplatformen for vores virksomhed og kundeservice.

Stor nok for de store, lille nok for de små

For os er alle kunder vigtige, enten det er store eller små, private eller offentlige virksomheder. Samtidig er deres kunder vigtige. Vores vision er den samme som vores mission da vi startede for over 100 år siden – at arbejde for sunde økonomiske forhold i erhvervslivet.

Vision

Vi skaber sunde økonomiske forhold i forretningslivet.

Vores værdier

  • Løsningsorienteret
  • Engageret
  • Respektfuld
  • Professionel

Vi skal efterleve vores værdier gennem at være venlige og tydelige med et enkelt hverdagssprog.

Vores rolle

Vi bidrager til gode betalingsvaner og sund økonomi i vores marked – og i samfundet. For at bidrage til dette har vi bl.a. valgt at være sponsor for projektet Aktion Cash som underviser på landets skoler – med missionen om at klæde unge på til at blive bevidste forbrugere med sunde betalingsvaner.

Kundeløfter

Vores kundeløfter går ud på at vi skal levere markedets højeste løsningsgrad, vi skal være bedst på service og opfølgning og have høj kundetilfredshed. Vi skal desuden være tilgængelige i alle kanaler og være tidligt ude med den nyeste teknologi.

Etik

Etik og efterlevelse af vores værdigrundlag ligger til grund for at hele vores virksomhed og præger vores holdninger, vores adfærd og kommunikation. Vores grundlæggende principper for etik er åbenhed, integritet, konfidentiel og professionel i alle led.

Vi har som mål at være konsistente og åbne i al kommunikation og samarbejde overfor vores kunder, debitorer, samarbejdspartnere, medie og myndigheder – og alle andre der berøres af vores virksomhed. Vi skal være forudsigende og korrekte i alle sammenhænge og handle i tråd med vores strenge retningslinier for personbeskyttelse og konfidentialitet. Der skal aldrig være nogen tvivl om vores integritet og etik, hverken internt eller eksternt.

God inkassoskik

Vores virksomhed er solidt forankret indenfor rammerne for god inkassoskik. Grundholdningen er at betalingsproblemer kan ramme alle i forskellige faser i livet, vi skal bidrage til at finde løsninger gennem åben dialog og god opfølgning.