FSR – Danske revisorer

Fokus på inkasso gav overblik og bedre bundlinje

Den erfarne bogholder Annika Rasmussen har altid haft stor interesse for at inddrive tilgodehavender, også når det gælder brug af inkasso. Da FSR – danske revisorer ønskede et skærpet fokus mod foreningens inkasso-procedurer, tog Annika Rasmussen udfordringen op. Professionaliseringen kan i dag ses direkte på foreningens bundlinje.

For to år siden ønskede bestyrelsen i FSR – danske revisorer, at inddrivelsen af tilgodehavender blev skærpet yderligere. Foreningen skulle nedbringe antallet af dårlige betalere, og det samlede udestående skulle samtidig beskæres. På blot to år er en fakturas gennemsnitsalder faldet til en brøkdel, og tab på debitorer er svundet ind til næsten ingenting. Det skyldes hovedsageligt den struktur og rutine for inkassoarbejdet, som FSR – danske revisorer har opbygget i samarbejde med Kredinor.

”Jeg anskuer inkassoarbejdet som en holdsport, hvor vi spiller sammen. Dialog med Kredinor udgør i dag en del af vores daglige rutiner og indgår nu som en naturlig del af vores arbejdsdag”, udtaler Annika Rasmussen. Intern effektivitet og arbejdsglæde indgår som et af foreningens strategiske indsatsområder i Digitaliseringsstrategien. Her fokuserer foreningen på at sikre effektive processer og optimering af arbejdsgange med henblik på at fjerne behovet for at rette fejl og dermed frigøre tid og ressourcer til at fremme dialog og betjening af foreningens medlemmer. Det hænger godt sammen med digitalisering af inkassoprocedurer via online adgang, som gør det let at oprette sager og få et hurtigt overblik, når foreningens medarbejdere eksempelvis taler med Kredinor, en kunde eller skal dele viden internt i foreningen.

I dag rykker FSR – danske revisorer de meget få dårlige betalere hurtigere, så fakturaerne ikke havner i kundernes skrivebordsbunker og derfor stadig er aktuelle, når Kredinor efterfølgende skriver eller ringer. Sparring med Kredinor giver en faglig pondus og ekspertise, som Annika Rasmussen bruger i det daglige arbejde.

”Kredinor har en erfaring, som er fordelagtigt at trække på. De svarer hurtigt på mine e-mails”, afslutter Annika Rasmussen.

Vil du vide mere? Kontakt os nemt her.