Norva24 A/S (tidligere ISS kloak- og industriservice)

Norva24 A/S får inkasso med omtanke

Kredinor rammer plet med optimering af svage debitorprocessor og sætter fart på inddrivelsen hos Norva24  A/S. Omstrukturering hos Norva24 A/S betød en hjemtagning af debitorbogholderiet. Dette øgede belastningen på debitorafdelingen, da et stort antal sager skulle presses gennem systemet på kort tid og forstærkede kravene til inkassofunktionen, fortæller regnskabschef Anette Andersen-Wyatt.

Gennem halvårlige møder mellem Kredinor og Norva24 A/S er rykkerprocessen løbende blevet optimeret. Ved møderne gennemgås statistikker, der synliggør effekten af Kredinors indsats. Her satte Kredinor fingeren på et svagt led i processen under et af møderne. Telefonrykkeren var spild af tid. Når kunderne er blevet kontaktet flere gange med brev, kommer der en træghed, hvor betalingsviljen eller -evnen allerede er blevet udnyttet. Da Kredinor lagde nøgletallene på bordet for Norva24 A/S, var det hurtigt klart, at den ekstra telefonrykker kun gav omkostninger, krævede arbejdstid uden at få penge ind og blot forlængede processen.

”Ved gennemgangen af statistikkerne gjorde Kredinor opmærksom på, at telefonrykning af kunderne ikke giver penge i kassen, men kun forlængede kundens kredit. Ud fra de fremlagte tal tog det ikke lang tid at beslutte, at denne del af processen fremover skulle springes over,” siger Anette Andersen-Wyatt.

Nytænkende og nyttig
Norva24 A/S har ti lokalafdelinger i Danmark, der hjælper både private og erhvervskunder med tilstoppede og utætte kloakrør. De suger og spuler kloakker, trykprøver og laver tv-inspektioner. Derudover udfører de større suge- og spuleopgaver for industrien. Andre forslag på opfølgningsmøderne peger på svært fundne, men spildte arbejdsgange hos Norva24 A/S.
”Møderne har givet os nogle kreative løsninger og en bedre dialog i det daglige. Jeg kan se, at der er sket en udvikling i de resultater, vi opnår. I de seneste 18 måneder er mængden af sager faldet, og det har betydet at vores interne processer tilpasses til den nye virkelighed. Kredinor er med hele vejen, så vi sikrer en hurtig og effektiv inkassoproces, ” siger Anette Andersen-Wyatt.

Vil du vide mere? Kontakt os nemt her.