Retlig inkasso

Formålet med retlig inkasso er selvfølgelig at få dine penge

Nogle klienter tror fejlagtigt, at retlig inkasso er forbundet med store omkostninger og sjældent giver resultat, men det er ikke vores erfaring. Tværtimod! Vi ser retlig inkasso som det helt naturlige næste skridt i en inkassosag og selvfølgelig skal skyldneren ikke slippe.

Du kan give os en generel instruks om retlig inkasso, eller du kan bede om en forespørgsel i hver enkelt sag, når tiden er inde. Du har også mulighed for at fastsætte en grænse for, hvor små krav du ønsker overgivet til retlig inkasso. Du afgør altså selv, hvad der skal ske i den enkelte sag.

For at begrænse omkostningerne i forbindelse med retlig inkasso og da lovgivningen tillader det, vil det være Kredinor, der varetager behandlingen af den retlige inkasso for sager under 100.000 kr., når skyldneren ikke har protesteret. Sager over 100.000 kr. bliver varetaget af vores advokatpartner.

Hvis skyldneren har protesteret, kan Kredinor varetage retssager om krav op til 50.000 kr. Ens for alle sager er dog, at så snart du har besluttet dig for at føre sagen videre, vil dette blive meddelt skyldneren og sagen bliver indleveret til retten.

Formålet med retlig inkasso er selvfølgelig at få dine penge, men lykkes det ikke, er det ikke spildt arbejde. Hvis du ikke får pengene, men ender med at få en dom eller tilsvarende mod skyldneren, opnår du trods alt følgende fordele:

•  Dit krav forældes først efter 10 år
(efterfølgende renter dog efter 3 år).
•  Dit krav kan inddrives i fogedretten og der kan foretages
udlæg i skyldnerens aktiver.
•  Skyldneren kan registreres hos RKI, Debitor Registret, Skyldnerlisten,
og evt. KOB.

Vi har gode resultater med retlig inkasso. Måske fordi vi er gode til at rådgive vores klienter om, hvilke sager der med fordel kan bringes videre, eller måske fordi vi har en god fast advokatpartner, som er specialiseret i inkasso. Vi kan i hvert fald som udgangspunkt kun anbefale at føre sagen til ende – i nogle tilfælde er det faktisk præcis den holdning, der får skyldneren til at betale.

Kontakt mig venligst!

Få dialog med vores inkassorådgivere

e-mail   salg@kredinor.dk

Telefon +45 33 64 64 25